Klachtenprocedure

Bent u tevreden? Vertel het anderen. Bent u ontevreden? Vertel het ons. Heeft u op enig moment een probleem, dan horen we dat graag direct van u. Dat voorkomt dat zaken onnodig oplopen. Wi-Care heeft een eigen klachtenprocedure. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de directie. De directie neemt uw klacht binnen tien werkdagen in behandeling. Er is ons alles aan gelegen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.