Beste allemaal,

 

Er is bijna alweer een jaar voorbij…..en wat voor een jaar! Wederom een jaar vol beroering met gelukkig veelal hoogtepunten. Daarbij denkend aan de rechtszaak tegen de belastingdienst op 31 januari 2013….de spanning daarna…..nogmaals spanning toen de uitspraak met nog eens 6 weken verdaagd werd. Maar uiteindelijk was daar het beslissende telefoontje op woensdagochtend 17 april jl. Wat bijna iedereen in Nederland voor onmogelijk hield gebeurde; scheurpakken mogen definitief naar 6 % Btw!  Geen discussies meer! De belastingdienst werd zelfs veroordeeld in de proceskosten……..

 

Ook was 2013 het jaar van het 15-jarig jubileum van Wi-Care! Graag wil ik middels deze nieuwsbrief iedereen hartelijk danken voor alle mogelijke gelukwensen, giften, mailtjes, lieve kaartjes, cadeautjes en telefoontjes. Het was hartverwarmend! Ons open huis op 14 november jl. was meer dan geslaagd. Bezoekers konden tijdens het open huis nu eens met eigen ogen bekijken hoe alle productieprocessen in ons bedrijf lopen…van een maatformulier tot een scheurpak…van een rol stof tot een orthese jas!

 

De uiteindelijke opbrengst voor het goede doel ter gelegenheid van ons jubileum is € 1140.— Een mooi bedrag! Nogmaals alle gulle gevers, hartelijk dank voor uw bijdrage groot of klein! Ons doel is zoals al eerder bekend gemaakt, verkleedkleding voor de theatergroep van ‘s Heeren Loo in Geldermalsen. Begin volgend jaar gaan wij deze verkleedkleding in overleg met ‘s Heeren Loo inkopen en aanpassen naar aangepaste verkleedkleding.

 

Dan de beloofde Streetwalk. Deze gaat er komen. Hiermee gaan we Geldermalsen op de kaart van Nederland zetten! Gezien de weersomstandigheden willen wij dit in het voorjaar van 2014 plaats laten vinden. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn binnen Wi-Care inmiddels van start gegaan. Denk hierbij aan het inventariseren betreffende de benodigde vergunningen etc. De beoogde doelstelling is een Streetwalk te organiseren waarbij valide en minder valide, jong en oud, blank en gekleurd elkaar aanvullen en versterken. Het gaat om de mens….niet wat hij is, wat hij heeft of hoe hij eruit ziet. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer details.

 

Nog even terugkomend op de belastingdienst: de rechtbank heeft destijds geen uitspraak gedaan over de ongelijkheid in Btw-tarieven binnen Nederland. Er bestaat dus nog steeds verschil in het Btw-tarief van een product in het zuiden van Nederland t.o.v. bijvoorbeeld midden Nederland. De uiteindelijke verkoopprijs kan hierdoor met 13 % verschillen! Omdat we hierin met de regionale belastingkantoren niet verder komen, heb ik minister Dijsselbloem eind oktober gevraagd zijn verantwoording te nemen. Indien wij half januari geen reactie vanuit Den Haag hebben ontvangen, zullen wij ons beraden over de mogelijke vervolgstappen. Het is toch te gek voor woorden dat zoiets anno 2013 nog steeds mogelijk is!

 

Tot slot nog een soort van huishoudelijke mededeling: begin februari moet ik een schouderoperatie ondergaan. Van 4 t/m 14 februari zal ik hierdoor afwezig zijn. Omdat het niet zo bij mij past langdurig afwezig te zijn…. en bovenal niets te doen, is het de planning dat ik vanaf 17 februari weer "on route” zal gaan om met veel plezier en enthousiasme mijn werk uit te voeren, zei het onder supervisie van een chauffeur die mij door heel Nederland heen rijdt. De desbetreffende chauffeur zal mij de eerste weken tijdens mijn afspraken ook ondersteunen met het eventueel maat nemen. Het kan dus gebeuren dat, wanneer u een afspraak met mij hebt staan in die periode, ik vergezeld word door de dienstdoende chauffeur. Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie, vanuit Wi-Care zullen wij ons uiterste best doen het ongemak voor u als klant zo minimaal mogelijk te houden.

 

Rest mij nog u allen fijne dagen, alle goeds en veel gezondheid en geluk voor 2014 toe te wensen!

 

Hartelijk groet,

Wilma Verhoeks