Beste lezers,

 

15 jaar Wi-Care! 15 bevlogen jaren! Wi-Care heeft 15 jaar lang met veel plezier en enthousiasme kleding ontwikkeld voor mensen met een beperking. Graag willen wij dit met u delen d.m.v. een open huis op donderdagmiddag 14 november 2013 van 13.30 tot 17.30 uur. U kunt een kijkje nemen in de ‘keuken' van ons bedrijf onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Ter gelegenheid van dit jubileum wil ik graag iets weggeven dat ten goede komt aan onze doelgroep. zonder onze klanten heeft Wi-Care immers geen bestaansrecht. Na alle landelijke commotie rondom de sponsorgelden van Alpe d'HuZes, leek het mij echter goed voorafgaand aan ons jubileum een concreet doel te bepalen. Aangezien de gehandicaptenorganisaties onze grootste doelgroep zijn, hebben we gekozen voor een vestiging van 's Heeren Loo in Geldermalsen, de dichtstbijzijnde gehandicaptenorganisatie in onze regio.

 

Inmiddels is er een concreet doel binnen 's Heeren Loo gevonden: verkleedkleding voor de theatergroep in Geldermalsen, aangevuld met schoonheidsspecialistensetjes en opmaakspullen. Ook staat er op het verlanglijstje, als klap op de vuurpijlwillen wij dat tegelijkertijd mogelijk maken, een streetwalk met alle uitgedoste en opgemaakte bewoners van 's Heeren Loo in de nieuwe verkleedkleding door het centrum van Geldermalsen! Is dat leuk of niet? Ik had me geen passender cadeau kunnen bedenken waar veel mensen samen plezier aan kunnen beleven. Hoe simpel en doeltreffend kan een cadeau zijn?

 

Ik heb er echter nooit bij stilgestaan dat verkleedkleding voor mensen met een beperking ook wel eens een probleem zou kunnen zijn... We zullen de giften besteden door bij een extern bedrijf verkleedkleding in te kopen en deze kleding vervolgens zonder kosten aan te passen binnen Wi-Care. En dan de streetwalk: wij gaan hierover op korte termijn in overleg met de gemeente Geldermalsen en de organisatie van 's Heeren Loo. Want die streetwalk moet er komen! Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

 

Indien u, na het lezen van het bovenstaande, een bijdrage wilt leveren aan ons doel, dan kunt u dit doen door overmaking van uw gift op bankrekeningnummer NL 48 RABO 0151 1443 97 t.n.v. Wi-Care BV o.v.v. ‘gift jubileum Wi-Care'. Het is ook mogelijk om tijdens het open huis op 14 november a.s. uw eventuele gift te deponeren in onze giftenbus bij de ingang.

 

Voor degenen onder u die voornemens zijn ons de 14e november te bezoeken, hebben we enkele huishoudelijke mededelingen:

- Wij hebben vanaf 13.15 uur een pendeldienst geregeld vanaf het station en weer terug. De pendeldienst is op die dag vanaf 13.00 uur bereikbaar
  onder nummer 06 23830920.

- Op het parkeerterrein voor ons bedrijf aan de Rijnstraat 24 zijn uitsluitend invalideparkeerplaatsen.

- Gezien de verwachte drukte en de geringe parkeergelegenheid in onze directe omgeving verwijzen wij u graag door naar een parkeerterrein aan de
  Randweg 3 in Geldermalsen. Ook vanuit de Randweg 3 rijdt onze pendeldienst (bereikbaar onder nummer 0623830920).

 

Tot slot wil ik iedereen hartelijk danken voor de samenwerking op welke manier dan ook, die bijgedragen heeft aan de eerste 15 jaar Wi-Care!

 

Graag tot ziens op 14 november.

 

Hartelijke groet,

Wilma Verhoeks