Beste lezer,

 

Jarenlang lig ik al in de clinch met de belastingdienst over de BTW tarieven voor anti-scheurpakken en orthesejassen. Het blijkt dat er door diverse leveranciers voor dezelfde hulpmiddelen verschillende BTW tarieven worden gehanteerd. Tot mijn verbazing is dit tarief ook nog eens afhankelijk van de regio waarin een bedrijf is gevestigd. Een bedrijf in de regio Zuid-Nederland mag 6% BTW op anti-scheurpakken hanteren, terwijl wij vanuit de regio midden gedwongen worden 19/21% te hanteren voor exact hetzelfde product.

 

Onder welk tarief valt een anti-scheurpak? Een heel belangrijke functie is het voorkomen dat iemand het incontinentiemateriaal kapot trekt en gaat smeren. Met een anti-scheurpak houd je dus het incontinentiemateriaal op zijn plek. Valt het daarmee onder het lage tarief? “Ja”, zegt de ene belastinginspecteur. “Nee”, zegt de andere inspecteur.

 

Onder welk tarief valt een orthesejas? Een orthesejas wordt bij de zitorthese geleverd en is passend gemaakt op die orthese. Het is daarmee een onderdeel van die orthese geworden. “Dus valt hij onder het lage tarief”, zegt de ene belastinginspecteur. “Nee, het is een gewone jas die beschermt tegen kou en/of regen. Daarmee valt hij dus onder het hoge tarief”, zegt de andere inspecteur.

 

Kent u ’m nog, de slogan van de belastingdienst: “Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel…”Misschien goed om weer van stal te halen.

 

Meerdere malen heb ik de belastingdienst gewezen op de diverse percentages, die heel veel onduidelijkheid geven, juist ook voor u als klant. Oneerlijke concurrentie? We hebben de afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om met de belastingdienst tot een oplossing te komen. Het uiteindelijke resultaat daarvan was een forse naheffingsaanslag. Toen was voor mij de maat vol! Ruim een jaar geleden hebben wij besloten een rechtszaak tegen de belastingdienst te starten. Inzet van die rechtszaak is om duidelijkheid te krijgen over de BTW tarieven en ook om af te dwingen dat die tarieven dan ook landelijk worden gehandhaafd door de belastingdienst.


De zitting is op donderdag 31 januari a.s. in Arnhem. In de regel zijn zittingen die over belastingzaken gaan besloten. De belastingdienst heeft begin december 2012 een verzoek bij de rechtbank ingediend of er 15 medewerkers van de belastingdienst bij de zitting aanwezig mochten zijn. Wat ons betreft geen probleem, maar dan nodigen wij van onze kant ook belangstellenden uit, waaronder de pers. En laat nu net die laatste groep, de pers, verkeerd vallen bij de belastingdienst. De belastingdienst heeft daarom de rechtbank verzocht de zitting wederom besloten te maken om te voorkomen dat de pers bij de zitting aanwezig is, want daar zit de belastingdienst niet op te wachten…


Dit is toch iets wat iedere Nederlander aangaat? Iedereen kan dement worden en een anti-scheurpak nodig hebben. Gezondheid is niet vanzelfsprekend!


De uiteindelijke inzet is nu dat er allereerst naar gestreefd wordt om duidelijkheid te krijgen over welk tarief er geldt. En dat tarief is natuurlijk het liefst het lage tarief. Oorspronkelijk was het lage tarief bedoeld om hulpmiddelen voor gehandicapten en zorg goedkoper te houden. Sinds die tijd is er veel veranderd. Daardoor zijn de geldende regels naar mijn mening ook niet meer helemaal actueel. Wij zullen er daarom op aandringen om die regels te moderniseren. Lukt dat niet via de rechtbank, dan maar naar Den Haag! Zo kan de zorg betaalbaar blijven. Dat is ons een rechtszaak waard!

 

Wordt vervolgd….. 

 

Hartelijke groet, Wilma Verhoeks.

 

P.S. Mocht u informatie, tips of suggesties hebben welke van belang voor dit geschil zouden kunnen zijn, dan hoor ik het graag!
      Dank voor uw aandacht!