Het proces van verschonen in kaart gebracht in de gehandicaptenzorg

Fieldlab Gehandicaptenzorg stimuleert en ondersteunt bedrijven om technologische innovaties te ontwikkelen. Dat doet Fieldlab voor en samen met mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en NAH. Fieldlab voert gestructureerde testen uit, waarbij systematisch de effecten van innovaties worden onderzocht. De komende test met Wi-care is daar een goed voorbeeld van. Zij krijgen ondersteuning bij de validatie van de vinding, door goede protocollen en juist ontwikkelde testen en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit leidt tot snellere implementatie van technologie.

Wat is het probleem?

Het verschonen van een volwassene in een rolstoel is zowel voor de cliënt als de begeleider een intensieve handeling. Het FieldLab Gehandicaptenzorg en Wi-Care uit Geldermalsen gaan systematisch onderzoeken of het verschoonmoment voor alle betrokkenen beter kan. Bijvoorbeeld door al aanpassingen in het ontwerp van de kleding aan te brengen. Dat levert voor de cliënt op dat hij energie overhoudt om zijn beweging op eigen wijze in te vullen. Voor de begeleider gaat het verschonen hopelijk met minder lichamelijke handelingen gepaard, waardoor hij minder fysieke belasting ervaart in zijn dagelijks werk.

Wat gaan we doen?

Op meerdere locaties van de deelnemers in het Fieldlab Gehandicaptenzorg onderzoeken cliënten, begeleiders en Wi-Care samen naar de wijze waarop de verschoningsmomenten zijn ingericht. We verwachten in ieder geval snelle winst in het hele proces te kunnen halen door het uitwisselen van kennis. Ook verwachten dat we een aantal verbeteringen bereiken door gebruik te maken van reeds bestaande producten van Wi-Care. Tot slot verwachten we dat een aantal situaties nog niet is op te lossen met bestaande producten en dat er wellicht hele nieuwe oplossingen nodig zijn. Ook deze test wordt weer uitgevoerd op de systematische wijze die kenmerkend is voor het Fieldlab Gehandicaptenzorg en die de kans op implementatie van nieuwe oplossingen vergroot.

Wi-Care

Wi-Care maakt sinds 1998 modieuze kleding mogelijk voor mensen met een beperking. Daarnaast helpt de kleding van Wi-Care om de fysieke belasting van zorgverleners te verminderen. Die beperking van de fysieke belasting voor zorgverleners is een belangrijk aspect bij onze ontwerpen. Net zoals het veiligheidsaspect: Hoe kun je kleding veilig maken voor de drager als dat nodig is. Elke situatie is anders en vraagt om specifieke oplossingen, of het nu de gevoeligheid voor decubitus of een vergroeiing in de rug.

Meer weten over Wi-care? Kijk dan op www.wi-care.nl

Fieldlab Gehandicaptenzorg

Het Fieldlab is een samenwerking tussen Siza, Philadelphia en ’s Heeren Loo. We stimuleren en ondersteunen bedrijven om samen met cliënten technologische innovaties te ontwikkelen voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en NAH.